چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در یک نگاه

  • محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ برگزاری: 16 تا 26 اردیبهشت 1370
  • رییس نمایشگاه: صباح زنگنه
  • افتتاحیه: با حضور معاون اول رییس جمهور (دکتر حسن حبیبی)
  • اختتامیه: با حضور رییس مجلس شورای اسلامی

برنامه ها و بخش های جنبی:

1 – برپایی سالن ویژه فلسطین

2 – سمینار فرهنگی و شب شعر با حضور شاعران و نویسندگان فلسطین

  • تعداد کشور: 28
  • تعداد ناشر خارجی:330
  • تعداد ناشران داخلی:320
  • عنوان کتاب خارجی:42 هزار
  • عنوان کتاب داخلی: 12 هزار

برنامه جنبی:
سالن مخصوص فلسطین بود که برنامه هایی چون برگزاری چند سمینار فرهنگی و شب شعر با حضور شاعران و نویسندگان فلسطین انجام گرفت.