ناشران برتر سال 1396 که درمراسم افتتاحیه سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران معرفی شدند

بخش ناشران خصوصی بزرگسال تهران 

نشر «سفیر اردهال»‌ و نشر «نی» به صورت مشترک

بخش ناشران خصوصی بزرگسال شهرستان 
نشر «کتابستان معرفت» و «شهید کاظمی»

بخش ناشران خصوصی کودک و نوجوان تهران 
نشر «قدیانی»‌ و نشر «افق» به صورت مشترک
نشر «فنی ایران» شایسته تقدیر

بخش ناشران خصوصی کودک و نوجوان شهرستان
نشر «براق»

بخش غیرخصوصی بزرگسال
نشر «سوره مهر»

بخش غیرخصوصی کودک و نوجوان 
انتشارات «مدرسه» ناشران

بخش جنبی
نشر «شهرستان ادب»، «کتاب جمکران» و «کتابک قم»