بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریک نگاه

 • محل برگزاری: مصلی امام خمینی(ره)
 • تاریخ برگزاری: 10 تا 20 اردیبهشت 1393
 • رییس نمایشگاه: سید عباس صالحی
 • افتتاحیه: با حضور رییس جمهور (دکتر حسن روحانی)
 • اختتامیه: با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی(دکترعلی لاریجانی)
 • شعار نمایشگاه: بهشت دانایی در ضیافت کلمات
 • تعداد کشور: 16 کشور
 • تعدادناشران عرب:200ناشرو 61 موزع
 • مهمان ویژه نمایشگاه: افغانستان

تیزر تلویزیونی نمایشگاه دانلود

تعداد ناشران داخلی: 2330 ناشر(1296 ناشر عمومی،

623 ناشر دانشگاهی، 283 ناشر کودک و نوجوان 128ناشر آموزشی )

 • عنوان کتاب خارجی(لاتین): 100 هزار
 • عنوان کتاب خارجی(عرب): 6700
 • عنوان کتاب داخلی: 260 هزار

بخش های ویژه:

بخش خلیج فارس، سالن صنعت چاپ، سرای اهل قلم، سالن نشرالکترونیک، سالن دستاوردهای علمی، بخش کودک ونوجوان

ناشران برگزیده سال92

بخش ناشران خصوصی بزرگسال تهران:

ا نتشارات جامعه نگر و سخن به صورت مشترک به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

بخش ناشران بزرگسال خصوصی شهرستانی:

انتشارات دلیل ما و مرسل تقدیر شدند.

بخشن ناشران کودک و نوجوان بخش خصوصی تهران:

انتشارات افق و محراب قلم به طور مشترک به عنوان ناشران برگزیده معرفی شدند

بخش ناشران کودک و نوجوان دولتی:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده شد.

بخش ناشران بزرگسال دولتی موسسات:

انتشاراتی بوستان کتاب قم،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به صورت مشترک به عنوان ناشران برگزیده معرفی شدند.

بخش ویژه:

انتشاراتی های متن )وابسته به فرهنگستان هنر(، فرهنگ معاصر، آموت، عصر داستان، سفیر اردهال، حتمی، علوم رایانه، مینوی خرد و میزان تقدیر شدند