فهرست کشورهای شرکت کننده درسی ودومین نمایشگاه کتاب تهران(به ترتیب حروف الفبا)

 1. آلمان
 2. آذربایجان
 3. اتریش
 4. ارمنستان
 5. افغانستان
 6. اسپانیا
 7. ایتالیا
 8. چین (مهمان ویژه)
 9. پاکستان
 10. ترکیه
 11. روسیه
 12. ژاپن
 13. سوریه
 14. سوئیس
 15. صربستان
 16. عراق
 17. عمان
 18. قطر
 19. کره جنوبی
 20. لبنان
 21. مجارستان
 22. هندوستان
 23. یونان

* لیست حاضر در بردارنده حضور مستقیم و غیرمستقیم برخی کشورهای شرکت‌کننده در بخش امور بین‌الملل و کمیته ناشران خارجی است.