کشورهای حاضر درسی امین نمایشگاه کتاب تهران

آلمان، مکزیک، سلطنت عمان، ترکیه، روسیه، افغانستان، اکوادر، فنلاند، ژاپن، سوئد، شیلی،اتریش، چین، صربستان،ایتالیا، هند،لبنان،ارمنستان، انگلستان،آمریکا،بلژیک،مالزی، هلند،سنگاپور، فرانسه و کره جنوبی