فهرست کشورهای شرکت کننده در بخش بین الملل سی ویکمین نمایشگاه کتاب تهران:

1- آلمان
2- عمان
3-روسیه
4-فنلاند
5-ژاپن
6-اتریش
7-مکزیک
8-ترکیه
9-چین
10-صربستان
11-مجارستان
12-ایتالیا
13-لبنان
14- هندوستان
15- کره جنوبی
16- تونس
18-یونان
19-ارمنستان
20-سوریه
21- افغانستان
22- عراق