ضوابط حضور ناشران داخلي

در سی و یکمین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

(12-22اردیبهشت 1397)

ناشر محترم!

لطفاً مجموعه ضوابط حضور در سی و یکمین نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران را به‌دقت مطالعه و با آگاهي كامل نسبت به تكميل فرم ثبت‌نام و مهر و امضاي آن اقدام فرماييد. اظهار بي­ اطلاعي از ضوابط، موجب سلب مسؤولیت از شما نخواهد بود.

معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد سی امین  نمايشگاه بين­المللي كتاب تهران را از تاريخ 12 الـي 22 اردیبهشت‌ماه سـال 1397 برگـزار نمايـد. لـذا ضوابط حضور در نمايشگاه به‌منظور آگاهي و ثبت‌نام، به شرح زير است:

تمامی ناشـران داخلی مـي­توانند در ايـن رويـداد بـزرگ فرهنگـي شركت كنند. سالن­هاي ناشران داخلی نمایشگاه، شامل بخش­هاي زير است:

 • الف) سالن­هاي ناشران عمومی؛
 • ب) سالن­هاي ناشران کودک و نوجوان؛
 • ج) سالن‌های ناشران دانشگاهی؛
 • د) سالن‌های ناشران ‌آموزشی.

متقاضـيان لازم اسـت بـا توجـه بـه نـوع فعاليـت خـود، در هريـك از بخش‌های مـذكور ثبـت­نـام كننـد.

 1. 1. شرايط ثبت‌نام:
  1.  ناشران سراسر كشور اعم از خصوصي و غیرخصوصی كه داراي پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند و شرايط ثبت‌نام را احراز نمايند، به تفكيك هر حوزه مي‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی، در نمايشگاه ثبت‌نام نمايند.

تبصره 1: کمیته ناشران داخلی، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعلام‌شده ثبت‌نام معذوراست و ستاد نمايشگاه هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در قبال ناشراني كه در زمان ثبت­نام اطلاعات نادرست يا ناقص ارائه داده يا مدارك خود را بعد از اتمام مهلت ثبت­نام تحويل­ دهند، نخواهد داشت.

2-1. مبناي ثبت‌نام براي ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفكيك هر حوزه بر اساس کتاب‌های منتشرشده، به شرح زیر است:

 •  ناشران عمومي، دانشگاهي و آموزشي: 35 عنوان كتاب؛
 •  ناشران بخش كودك و نوجوان: 40 عنوان كتاب.

تبصره 1: در همه حوزه‌ها حداقل 15 عنوان از کتاب‌های منتشره باید چاپ اول باشد. شایان‌ذکر است كتاب‌هاي تجدید چاپ در هرسال فقط يك عنوان محاسبه مي‌شود.

تبصره 2: محاسبه تعداد عناوين متقاضیان بر اساس عناوين منتشرشده طی 4 سال اخیر تا زمان ثبت‌نام، بر اساس اطلاعات خانه كتاب ايران است و عناوين منتشرشده پیش‌ازاین دوره، در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نيست.

تبصره 3: کتاب‌های دیجیتال و صورت‌های جدید کتاب نیز مشابه کتابهای چاپی در شاخص‌های تعیین متراژ غرفه ناشران شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد.

تبصره 4: ملاك ثبت‌نام قطعي، ورود اطلاعات کامل کتب قابل‌عرضه در نمایشگاه و ارائه و یا ارسال اسناد و مدارک موردنیاز و واریز وجه مربوط و دريافت تأييديه است.

تبصره 5: متقاضیان ثبت‌نام در نمايشگاه، علاوه بر التزام به قواعد و مقرراتي كه در پي مي­آيد، متعهد به رعايت دستورالعمل انضباطي نمايشگاه نيز مي­باشند.

 1.  ناشري كه شرايط ثبت‌نام را احراز كند، مي‌تواند حداكثر نمايندگي 4 ناشر ديگر را اخذ نمايد كه مي‌بايد به‌صورت مشترك کاربرگ مربوط به نمايندگي را تكميل، ممهور و در موعد مقرر ارائه نمايند.

تبصره 1: ناشر واگذارکننده نمايندگي، موظف است قبل از ارائه يا تحويل كتاب به ناشر اصلي، فرم نمايندگي را تكميل و در زمان ثبت‌نام تحويل نمايد.

تبصره 2: تعداد عناوين منتشرشده، هيچ‌گونه امتيازي در تخصيص متراژ اضافي براي ناشر نمايندگي‌پذير ندارد.

تبصره 3: عرضه كتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي، ممنوع است.

 1.  آن دسته از ناشراني كه شرايط ثبت‌نام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره را احراز نمی‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشکل از نماینده تشکل مجری، نماینده کمیته ناشران داخلی و نماینده شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه) موردبررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده ملاک عمل جهت تخصیص غرفه خواهد بود. 

تبصره:‌ ثبت‌نام از ناشراني كه داراي سابقه تخلف در نمايشگاه‌هاي گذشته هستند، منوط به بررسي و موافقت كميته ناشران داخلي و تأييد شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه است.

 1.  ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كرده‌اند، نمي‌توانند به ناشر ديگري نمايندگي بدهند.

تبصره 1: تشكل‌ها، نهادهاي دولتي و تعاوني‌هاي نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش كتب ناشراني هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.

تبصره 2: ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام براي كنترل اطلاعات كتاب‌هاي خود به وبگاه موسسه خانه كتاب ايران به نشاني www.ketab.ir مراجعه نمايند و در صورت مشاهده مغايرت، نسخه‌اي از كتاب را به همراه تصوير اعلام وصول به بانك اطلاعات كتاب در مؤسسه خانه كتاب ايران ارائه نمايند.

 1.  ناشران شرکت‌کننده، بايد كتب خود را حداقل با 10٪ تخفيف و در صورت درخواست خريدار با صدور فاكتور خريد ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه به خريداران عرضه نمايند.

 7-1. ناشران مي‌توانند نمايندگي فروش كتاب مؤلفاني را كه ناشر آثار خود هستند، پس از اخذ موافقت كميته ناشران داخلي بپذيرند. مؤلف مجاز به اعطای نمایندگی عرضه اثر به بيش از يك ناشر نيست.

 1. 2. شرايط حضور در نمایشگاه:

1-2. ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير نيستند و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

 1.  فروش كتب غيرمجاز تخلف محسوب مي‌شود و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.
 2.  رعايت حجاب و شئون اسلامي از سوي غرفه­داران الزامي است. (استفاده از لباس اداري مناسب توصيه مي‌شود.)
 3.  آن دسته از ناشراني كه در حوزه‌هاي مختلف نشر فعاليت مي‌كنند، در صورت درخواست ثبت‌نام در چند حوزه مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصي لازم براي حضور در هر حوزه و وجود فضاي كافي، امكان برخورداري از غرفه مستقل در دو بخش را خواهند داشت. درهرصورت، ناشر مجاز به ارائه هر عنوان كتاب در بيش از يك غرفه تخصصي نیست و قاعدتاً هر كتاب باید در حوزه تخصصي مربوط عرضه گردد.

تبصره 1: کتاب‌های آموزشي فقط در بخش کتب آموزشي نمایشگاه عرضه مي‌شوند.

تبصره 2: در صورت فقدان فضاي كافي، غرفه تنها به اولويت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضاي ثبت‌نام، واگذار خواهد شد. در بخش كودك و نوجوان، كتب کمک‌درسی دانش‌آموزان مبناي محاسبه متراژ غرفه قرار نمي‌گيرد.

تبصره 3: در صورت عدم امكان واگذاري غرفه دوم، اين گروه از ناشران مي‌توانند نمايندگي فروش بخش دوم مورد درخواست خود را به ناشر ديگري به‌صورت نمايندگي واگذار نمايند.

 1.  هر كتاب صرفاً در يك غرفه قابل‌عرضه است و کتاب‌هایی كه با همكاري چند ناشر توليد مي‌شود و نام ناشران همكار در شناسنامه كتاب‌ها ذكر مي‌شود، تنها در غرفه ناشري كه شابك کتاب‌ها به او تعلق دارد قابل‌عرضه است.
 2.  تخصيص متراژ غرفه به هر ناشر در بخش‌هاي مختلف، بر اساس متراژ مفيد سالن‌هاي در اختيار و شاخص‌هايي همچون شمارگان، تعداد عناوين، تعداد صفحات، كيفيت آثار از حيث محتوا، تأليف، ترجمه و همچنين رعايت و توجه به ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي جامعه و آثار برگزيده در جشنواره‌هاي مختلف و تألیفاتی که آماده‌سازی، صحافی و چاپ آن‌ها ویژه، زمان‌بر و هزینه‌بر است، تعيين خواهد شد.
 3.  تخصيص غرفه و متراژ آن در مورد ناشران كتب مرجع تأليفي (فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف) و آثار نفيس فرهنگي و هنري با توجه به رويه‌هاي تجربه‌شده در نمايشگاه‌هاي گذشته، با تأييد کارگروهی متشكل از نماینده كميته ناشران داخلي،‌ يك نماينده از تشكل مربوط و يك كارشناس با معرفي اداره كتاب حسب موضوع، ملاك عمل خواهد بود. حصول اين امر در صورتي است كه در زمان ثبت‌نام، ناشر متقاضي كتباً درخواست خود را در سایت ثبت‌نام اعلام نمايد.

8-2. عرضه و فروش کتاب افست در نمایشگاه، در صورتی مجاز است که علاوه بر دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشر اصلی یا نماینده رسمی وی، آن کتاب را در نمایشگاه عرضه نکرده باشد.

9-2. میزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذیل است:

 •  تا 12 متر غرفه، سه نفر متصدي؛
 •  از 12 متر به بالا، به ازاي هر سه متر، يك نفر متصدي.
 1. 3. مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام:

متقاضیان موظف‌اند طبق جدول زماني اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی نمایشگاه، نسبت به ثبت تقاضای ثبت‌نام از طریق سایت ثبت‌نام و ارائه مدارك موردنیاز به شرح زیر اقدام نمايند.

 1.  مدارک درخواست ثبت‌نام شامل:
 •  تکمیل فرم تقاضای ثبت‌نام؛
 •  تصوير پروانه نشر معتبر كه حداقل تا پايان ارديبهشت 96 اعتبار داشته باشد؛
 •  پذیرفتن مجموعه ضوابط نمایشگاه (دستورالعمل انضباطي ناشران داخلي، مقررات حضور در غرفه، ضوابط درخواست دستگاه کارت‌خوان، شرايط تبليغات در نمايشگاه، ضوابط فعالیت‌های جنبی)؛
 •  تکمیل فرم‌های مربوط ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان، فرم مربوط به فعالیت‌های جنبی (در صورت تمایل)؛ فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی (در صورت تمایل)؛

2-3. مدارک مربوط به نمایندگی شامل:

 •  ارائه فرم اعطاي نمايندگي همراه با مشخصات كامل (نام مدیرمسئول، نشاني و تلفن) با مهر و امضاي ناشر واگذارکننده؛
 •  تصوير پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛
 •  فهرست کتاب‌های منتشرشده از خانه كتاب (براي آن دسته از ناشراني كه طبق ضوابط از ناشر يا ناشران ديگر نمايندگي دارند)؛

تبصره: زمان اعطاء و پذيرش نمايندگي از ناشران، صرفاً تا پايان مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

3-3. مدارک مالی:

 •  شامل رسید واریز وجه یا حواله الکترونیکی یا رسید پرداخت نقدی؛

4-3. مدارک مربوط به اطلاعات دقیق کتاب‌های قابل‌عرضه در نمایشگاه شامل:

 •  اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه (ارائه اطلاعات كتب‌ منتشره طی 6 سال اخیر كه در نمايشگاه عرضه خواهد شد، با ذكر نام كتاب، نويسنده يا مترجم، شمارگان،‌ سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام ثبت‌نام)؛

تبصره: عرضه کتبی که بیش از 6 سال از تاریخ انتشار آن گذشته باشد، در نمایشگاه ممنوع است.

5-3. مدارک هویتی کارکنان غرفه:

 •  ارائه فایل عكس جديد 4×3 کارکنان به‌منظور صدور كارت عكس‌دار؛
 •  ارائه فایل اسکن کارت ملی کارکنان (مدير غرفه، جانشين مدير و كاركنان غرفه)؛
 •  تكميل فرم صدور كارت شناسايي افراد موردنظر برای حضور در غرفه.

تبصره 1: تكميل تمامي اوراق ثبت‌نام كه به همراه ضوابط حضور در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران ارائه مي‌شود، الزامي است.

تبصره 2: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوي ناشران،‌ تصميم لازم طبق مقررات در هیئت رسیدگی به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد. ضروري است ناشران مدارك كامل ثبت‌نام را در موعد مقرر ارائه نمايند، زيرا ثبت‌نام و شركت در نمايشگاه با مدارك ناقص مقدور نخواهد بود.

 1.  4. مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه

لازم است ناشران پس از مشخص شدن متراژ تخصيصي غرفه‌ها، در زمان تعیین‌شده كل مبلغ اجاره غرفه را بر اساس جدول زير به شماره‌حسابی كه از سوي كميته ناشران داخلي اعلام خواهد شد، واريز ‌نمايند:

ردیف

شرح

قیمت هر مترمربع (ریال)

1

تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

400,000

2

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

550,000

3

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

800,000

4

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

1,100,000

5

از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

1,400,000

6

از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصي

1,800,000

7

تا 9 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

750,000

8

از 10 مترمربع تا 24 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

900,000

9

از 25 مترمربع تا 48 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

1,300,000

10

از 49 مترمربع تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

1,500,000

11

از 101 مترمربع تا 200 متر به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

2,000,000

12

از 201 مترمربع به بالا به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

2,500,000

 

تبصره 1: فهرست ناشران دولتي و عمومي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام خواهد نمود.

تبصره 2: ناشران خصوصي شهرستاني تا سقف 15 مترمربع، از 50% تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 3: عدم واریز وجه در موعد مقرر، به‌منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می‌شود.

 1.  5. دستورالعمل انضباطي ناشران داخلی

دستورالعمل انضباطي كميته ناشران داخلي به‌منظور اطلاع ناشران و رعايت مقررات و ضوابط حضور در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران به شرح ذيل است:

ماده 1. تخلفات:

ارتكاب هر يك از موارد زير در نمايشگاه بین‌المللی كتاب تهران، تخلف محسوب می‌شود:

 1.  واگذاري غرفه به غير.
 2.  ارائه و فروش كتاب‌هاي ساير ناشران.

تبصره 1: ناشراني كه در نمايشگاه شركت كرده‌اند، فقط در صورت داشتن نمايندگي از ناشران غايب در نمايشگاه حق فروش كتاب آن‌ها را دارند. هر ناشر غايب در نمايشگاه، مي‌تواند فقط به يك انتشاراتي نمايندگي فروش كتاب‌هاي خود را واگذار نمايد.

 1.  ارائه و فروش كتب ذيل در نمايشگاه:

الف: كتب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ب: كتب بدون شناسنامه؛

ج: كتب غيرمرتبط با موضوع سالن؛

د: کتب افست برخلاف مفاد بند 8-2؛

 1.  فروش كالاي غير كتاب.

تبصره 1: فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر، نوار، كارت تبريك، لوازم‌التحرير، جورچین، عروسك و اسباب‌بازي ممنوع است‌.

تبصره 2: ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به كتاب، مشروط به ارتباط مستقیم آن با محتوای کتاب به تشخیص مدیر بخش، بلامانع است.

تبصره 3: عرضه نقشه و پوستر علمی - آموزشی، مشروط به اینکه تولید خود ناشر بوده و مغایرتی با شؤون اسلامی نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره 4: عرضه لوح فشرده که مصداق کتاب الکترونیک باشد، بلامانع است.

 1.  تبليغات غيرمجاز، گمراه‌کننده و خارج از ضوابط تعیین‌شده در شیوه‌نامه ثبت‌نام و شیوه‌نامه تبليغات.
 2.  عدم ارائه حداقل 10% تخفيف به خريداران.

تبصره 3: در صورت درخواست فاكتور توسط خريدار، ناشران موظف به صدور فاكتور با درج تخفيف مي‌باشند.

 1.  ايجاد مزاحمت‌هاي صوتي براي غرفه‌هاي مجاور.
 2.  عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان و نپذيرفتن بن يا كارت الكترونيكي كتاب.
 3.  معاوضه بن با وجه نقد يا نقد كردن كارت الكترونيكي بدون فروش كتاب.
 4.  فروش كتاب به قيمت بالاتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد.
 5.  عدم تجهيز غرفه به كپسول اطفاي حريق.
 6.  عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه و تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه.
 7.  اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با كميته ناشران داخلي (طبق دستورالعمل فعاليت‌هاي جنبي).
 8.  برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راه‌بندان در راهروهاي سالن و ...).
 9.  عدم رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط کارکنان غرفه (استفاده از لباس فرم مناسب توصيه مي‌شود).
 10.  حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.

17-1. عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفه‌ها.

 1.  ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام.

19-1. تعرض بـه فضای خارج از غرفه (محـيط راهروهـا و مسـيرهاي اضـطراري و فضای پشـت غرفه‌ها).

20-1. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.

21-1. عدم رعايت تذكرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران کمیته ناشران داخلي.

22-1. عدم تحويل گرفتن غرفه تا یک روز قبل از نمایشگاه و یا عدم چيدمان به‌موقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه.

23-1. عدم رعايت دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي مديريت بخش و ستاد برگزاري نمايشگاه.

ماده 2. نحوه رسيدگي به تخلفات:

به‌منظور رسيدگي به تخلفات مربوط به ناشران داخلی در نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، هیئتی متشكل از افراد ذيل زیر نظر رئیس نمایشگاه تشكيل خواهد شد.:

 1.  رئیس شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه و دبیر هیئت رسیدگی به تخلفات؛
 2.  معاون اجرايي نمایشگاه يا نماينده تام‌الاختیار ايشان؛
 3.  مدير كميته ناشران داخلي؛
 4.  دبیر شورای نظارت بر ناشران داخلی (از شورای نظارت و ارزشیابی نمایشگاه) يا نماينده تام‌الاختیار ايشان؛
 5.  مدیر كميته حراست يا نماينده تام‌الاختیار ايشان؛
 6.  نماینده تام‌الاختیار شورای تشکل‌های نشر؛
 7.  یک نفر کارشناس صاحب‌نظر در امور نشر به انتخاب رئیس نمایشگاه؛
 8.  مدیرکل حقوقي وزارت ارشاد يا نماينده تام‌الاختیار ايشان؛
 9.  مدیر اجرایی تشکل صنفی ناشران (با توجه به موضوع فعالیت ناشران)؛

تبصره 1: منظور از تشكل، بخشي است كه غرفه ناشر موردنظر در آن قرار دارد.

تبصره 2: حضور مـدير غرفـه یا انتشارات مـوردنظـر در جلسـات هیئت، برحسب ضرورت و نوع تخلف به تشخیص رئیس هیئت است.

ماده 3.  نحوه رسيدگي به تخلفات:

1-3. كميته ناشران داخلی و بخش‌های مختلف آن بـا اعمال نظارت مسـتمر و نیز رسیدگی اولیه به شـكايات، ضمن تجميـع مسـتندات و اظهارنظر كارشناسـي و فنـي، موضوع را بررسي و مراتب را همراه با نظر کارشناسی کمیته، بـه هيئـت رسـيدگي بـه تخلفـات ناشران داخلی ارجـاع می‌دهد.

2-3. هیئت رسيدگي‌كننده به تخلفات در طول نمايشگاه بين‌المللي كتاب، به‌محض دريافت گزارش وقوع تخلف از مراجع مختلف، همان روز تشكيل جلسه خواهد داد.

3-3. جلسات هیئت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسميت خواهد داشت.

4-3. درصورتی‌که عمل ارتکابی واجد وصف مجرمانه باشد، رسیدگی انتظامی هیئت نافی رسیدگی قضایی نخواهد بود.

5-3. نتيجه رسيدگي هیئت پس از تصويب اكثريت اعضاء، با ابلاغ رئیس هیئت و توسط کمیته ناشران داخلی، بلافاصله اجرا خواهد شد.

ماده 4. تنبیه:

تنبیه پیش‌بینی‌شده براي تخلفات در طول زمان برگزاری نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، به شرح ذيل است:

1-4. اخطار كتبي و درج در پرونده؛

2-4. اخذ تعهد كتبي و درج در پرونده؛

3-4. تعطيلي غرفه به مدت چند ساعت تا يك روز؛

4-4. تعطيلي غرفه به مدت بیش از یک روز؛

5-4. محروميت از شركت در نمايشگاه­هاي كتاب استاني و ساير نمایشگاه‌های تحت نظر وزارت ارشاد؛

6-4. محروميت از شركت در نمايشگاه كتاب سال بعد؛

تبصـره 1: هیئت رسـيدگي­كننـده، به‌تناسب تخلفـات صـورت گرفتـه و سـوابق متخلـف، می‌تواند هريـك از بنـدهاي مادة 4 مندرج در شیوه‌نامه را به‌صورت انفرادي يا تجمیعي اعمال نمايد.

تبصـره 2: مجازات ردیف‌های 1-4 تا 3-4 در آرای صادره این هیئت، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی محكـومعليـه می‌تواند در خصوص مجازات ردیف 4-4 به بعد، صرفاً ظرف همان روز نسبت به ثبت اعتراض و فرجام‌خواهی اقدام نماید. مرجع تجدیدنظر، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران معاونت امور فرهنگی است.

 1.  6. ضوابط و مقررات اجرایی فعالیت غرفه‌داران

اهم ضوابط و مقررات حضور شركت‌كنندگان و فعالیت غرفه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به قرار زیر است. ضروری است ناشران و غرفه‌داران محترم به‌دقت تمامي مفاد آن را مطالعه نمايند.

 1.  ساعت كـار نمايشـگاه بـراي بازديدكننـدگان، از ساعت 10 تـا 19 است که بنا به تشخیص معاونت اجرایی نمایشگاه قابل‌تغییر خواهد بود. ناشـران و غرفـه­داران بايـد 30 دقيقه قبل از گشايش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.
 2.  ساعت انتقال كتـاب در ايـام برگـزاري نمايشـگاه، همه‌روزه از سـاعت 7 تـا 9 صـبح است و در زمان‌های قبـل و بعد از ساعت تعیین‌شده از تردد خودروهاي حمل كتاب جلوگيري خواهد شد.
 3.  تهيه یک عدد کپسول جهـت اطفاء حریق در هـر غرفـه الزامـي اسـت. كپسـول بايـد CO2 يـا آب و گاز باشد. در غرفه‌های بيش از 12 متر به‌تناسب متراژ، به تعداد كپسول بيشتري نياز است.
 4.  نصب و الصاق كارت شناسايي براي غرفه‌داران در تمام ساعات کار نمایشگاه، الزامي است.
 5.  اخـذ انشـعاب فرعـي بـرق بـراي مصـارف متفرقـه و بـدون همـاهنگي، اكيـداً ممنوع است. مسؤولیت بـروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز به عهده مدير غرفه خواهد بود.
 6.  در صورت مشاهده سيم‌كشي برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن، سريعاً مراتب را به مدير سالن اطلاع دهيد.

7. در صـورت نزديكـي غرفه به تابلوي برق، رعايت مـوارد ايمني نظير خالي بودن محوطه نزديك تابلو، عدم استقرار كتاب و ضايعات و مواد قابل اشتعال، ضروري است.

8. نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالن­های نمایشگاه ممنوع است.

9. استفاده از هرگونه بخـاري­برقـي، کتری برقی و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـي و پخت‌وپز در غرفـه­هـا ممنـوع است.

10. استعمال دخانيات در کلیه سالن‌های نمایشگاه ممنوع است.

11. قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافي بر روي سيم­هاي برق ممنوع است.

12. نگهداري و نمايش كتاب مخـتص بـه فضـاي غرفـه­هـا بـوده و استفاده از محـيط راهروهـا و مسـيرهاي اضـطراري و پشت ديوارها ممنوع است.

13. توجه به تذكر كارشناسان و مسؤولین نمايشگاه جهت بهبود كيفيت نمايشگاه و بالا بردن ضريب ايمني الزامي است.

14. حضـور به‌موقع در زمـان آغـاز بـه كـار نمايشـگاه و تخليـه سـالن­هـا در زمـان پايـان ­ساعت کار نمايشـگاه الزامـي اسـت. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي به عهده مسئول غرفه است.

15. در هنگام بروز حادثه عـلاوه بـر حفـظ آرامـش، مراتب سریعاً بـه مسؤولين سـالن اطـلاع داده شـود و از هجوم به درب­هاي خروجي پرهيز شود.

16. در هنگام بروز حادثه لازم است با توجه به علائم اضطراري و از کوتاه‌ترین مسير سالن ترك شود.

17. ساخت‌وساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.

18. مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه به عهده مسئول غرفه است.

19. استفاده از دیواره‌های جانبي بيرون از غرفه­ها و ديوار سالن ممنوع است.

20. نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدكنندگان ممنوع است.

21. حفظ و نگهداری غرفه­هــاي تحــويلي، به عهده غرفــه­داران اســت. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحيح، شركت­كنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعلام نظر کمیته اجرایی خواهند بود.

22. نظافت داخل غرفه­ها به عهده غرفه­داران است و شايسته است در نظافت كلي نمايشگاه كوشا باشند.

23. انجام هرگونـه تبليغـات محيطـي، صـرفاً منوط به كسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبليـغ غيـرمجاز، از انجام آن جلوگيري خواهد شد.

24. لازم است كليه قفسـه­هـا، تابلوهـا، تجهيـزات و سـاير عناصـر غيـر سازه‌ای در جـاي خـود تثبيـت شـود تـا از سـقوط احتمالي آن‌ها جلـوگيري شـود؛ در صـورت مشـاهده هرگونـه نقـص، ضـروري اسـت مراتـب بـه مسئولين سـالن اطـلاع داده شود.

25. در صــورت استشــمام هــر بــوي غيرعــادي (ســوختگي مــواد شــيميايي، دود و ...)، لازم اســت ســريعاً مراتــب بــه مسؤولین اطلاع داده شود.

26. رعايت حجاب و شئون اسلامي توسط غرفه­داران الزامي است.

27. نصب دستگاه کارت‌خوان به‌منظور سـهولت خريـد بازديدكننـدگان الزامـي اسـت و غرفـه‌داران موظف‌اند نسبت به دریافت و نصب دستگاه کارت‌خوان اقدام نمايند. عودت سالم دستگاه ضروری است.

تبصره: استفاده از دستگاه کارت‌خوان سایر بانک­ها (غیر از بانک عامل نمایشگاه) مجاز نیست.

28. نام­گذاري غرفه­ها، بر اسـاس نـام و مشخصات متقاضـي در زمـان ثبت‌نام است و توسـط مسئول بخـش ثبـت‌نـام انجام خواهد شد.

29. ورود و خروج محموله كتاب و ساير تجهيزات از كليه سالن‌ها، منوط به اجازه مدير سالن است.

30. در صورت عـدم رعايـت ضـوابط اعلام‌شده و ارتكـاب هرگونـه تخلـف، مراتب در هیئت رسـيدگي بـه تخلفـات طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

 1.  7. شیوه‌نامه فعاليت‌هاي جنبي ناشران داخلي

رعايت موارد زير به‌منظور اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جنبي ناشران، اعم از داخل غرفه‌ مربوط و يا سراي اهل‌قلم الزامي است:

 1. اعلام و ارائه مشخصات هريك از برنامه‌ها شامل: عنوان برنامه، نام سخنران يا مدعو، تاريخ، ساعت، برآورد تعداد شركت‌كنندگان و محل اجراي برنامه به كميته ناشران داخلي و كميته فعاليت‌هاي فرهنگي.
 2. اخذ مجوز لازم از كميته ناشران داخلي جهت انجام فعاليت‌هاي جنبي در داخل غرفه.

تبصره: جهت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جنبي در سراي اهل‌قلم، ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكميل نموده و از طریق کمیته ناشران داخلی حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمایشگاه به كميته فعاليت‌هاي فرهنگي ارسال و با دریافت مجوز، هماهنگي لازم به عمل‌آورند.

بدیهی است کمیته فعالیت‌های فرهنگی به‌تناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود در خصوص تقاضاهای رسیده تصمیم خواهد گرفت.

 1. رعايت كامل مقررات مربوط و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي حاكم بر سالن، در طول مدت اجراي برنامه ضروری است.
 2. مسؤولیت محتواي برنامه‌های داخل غرفه به عهده برگزاركننده است و كميته ناشران داخلی مسؤولیتي در مـورد محتـواي برنامه‌ها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاه‌های نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.
 1. 8. شرایط واگذاری دستگاه کارت‌خوان
 1.  درج اطلاعات كامل حساب در فرم‌های مربوط الزامي است.
 2.  در روزهاي برگزاري نمايشگاه، اختصاص دستگاه به‌هیچ‌وجه مقدور نیست.
 3.  شماره‌حساب اعلام‌شده، غيرقابل تغيير است.
 4.  در صورت ارائه شماره‌حساب اشتباه، مسئوليت آن بر عهده ناشر است.
 5.  ارائه فرم مخدوش و يا خط‌خورده قابل‌قبول نيست.
 1.  9. دستورالعمل ساخت غرفه

به‌منظور حفظ انضباط محيط و زيبايي نمايشگاه و يكپارچگي امور تبليغـاتي، غرفـه‌داران و ناشـران صرفاً در چهارچوب شرايط و ضوابط مندرج ذيل، مجـاز بـه فعاليـت تبليغـاتي مي­باشند.

 1. حداكثر ارتفاع مجاز غرفه‌سازي براي غرفه‌های خودساز، 3 متر و بدون تماس با سقف‌ها و دیواره‌ها و با رعايت فاصله ايمن است.
 2.  ساخت غرفه‌های خودساز در 2 طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست.
 3.  در طراحي غرفه‌های خودساز، رعايت استاندارد نمايشگاهي مانند عدم تماس با دیواره‌های موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع‌آوری ضايعات و پاک‌سازی به‌موقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه، الزامي است.
 4.  ساخت غرفه‌های خودساز با مصالح ساختماني (آجر، سيمان، شيشه، آهن...) در سالن‌های نمایشگاهی مجاز نیست.
 5.  فضاي تبليغاتي غرفه‌داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي و تزيين غرفه خود اقدام كنند.
 6.  ستاد برگزاري به‌منظور یکسان‌سازی نما و كتيبه سردر غرفه‌ها، طرح‌های واحدي را پیش‌بینی نموده و به اجرا درمی‌آورد. بنابراين غرفه‌داران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.
 7.  عدم رعايت مفاد قانوني و انجام هرگونه تخلف، موجب رسيدگي موضوع در هیئت رسيدگي به تخلفات خواهد بود.
 1. 10. شرايط تبليغات
 1.  غرفه‌داراني كه تمايل به انجام تبليغات دارنـد، لازم است نسبت به اخذ مجـوز لازم اقدام نمايند.
 2.  توزيع ساك دستي آرم‌دار، جدول، جورچين و بازی‌های علمي به شكل تبليغاتي و ديگر كالاهاي مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز امکان‌پذیر است.
 3.  نصب و توزيع هرگونه تراكت، بنر، بالن، بروشور، كارت ويزيت، برچسب، لوح فشرده (غیر از کتاب الکترونیک)، پوستر، کارت‌پستال و ديگر اقلام تبليغاتي در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز مجاز نيست.
 4.  انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي قانوني در خارج از غرفه با اخذ مجوز لازم بلامانع است. ارتفاع غرفه در اختيار غرفه داران حداكثر 3 متر است.