ضوابط حضور در بخش امور بينالملل نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران

مقدمه

  با توجه به ضرورت ارتباط بین منافع ملّی و هویت فرهنگی و لحاظ منافع ملّی در سیاست‌گذاری فرهنگی؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای استفاده از اشتراکات و قرابت‌های فرهنگی و تلاش برای معرفی فرهنگ و تمدّن ایرانی-اسلامی و گسترش حوزة تمدنی و همگرایی فرهنگی با دیگر کشورها، گسترش هدفمند فعالیت‌های فرهنگی و تعاملات بین‌المللی، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تقویت بُعد بین‌الملل نمایشگاه و ارتقای «دیپلماسی فرهنگی» و پایه‌گذاری مبادلات و مراودات بین‌المللی مبتنی بر نشر است.

 بر این اساس، تقویت و تسهیل امکان حضور نمایندگان دیگر کشورها در این نمایشگاه، حضور میهمانان ویژه و چهره‌های بین‌المللی در حوزة نشر و کتاب، حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی به زبان­های دیگر و فعال کردن آژانس‌های ادبی و حضور آنان در بازار جهانی کتاب برای معرفی آثار ایرانی، شاخص‌ترین سازوکارهای دستیابی به این هدف است.

 بدین منظور، فعالیت‌های بخش امور بین‌الملل در اين رويداد بزرگ فرهنگي، مطابق اين شيوهنامه انجام می‌پذیرد.

1. فعالیت‌های بخش امور بین‌الملل

فعالیت‌های بخش امور بین‌الملل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در پنج محور به شرح زیر انجام می‌شود:

1-1. برپایی سالن کشورها و سازمانهاي بينالمللي و میزبانی حضور مراکز و نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي کشورهاي خارجي، رؤسای نمایشگاه‌های بین‌المللی یا تشکل‌های نشر سایر کشورها و نهادهاي بينالمللي فعال در حوزة کتاب و مبادلات فرهنگي؛

2-1. برپایی بازار جهانی کتاب و مرکز تبادل رایت، نمایش کتاب‌های ترجمه‌شده به زبان فارسی دارای کپی‌رایت و بخش «احترام به حق مؤلف» با هدف ترویج کپی‌رایت بین ناشران ایرانی؛

3-1. تقویت و حضور ناشران، نویسندگان، مترجمان و شخصیت­های فرهنگی و علمی کشورهای مختلف به‌عنوان «کشور میهمان ویژة نمایشگاه» و «شهر میهمان»؛

4-1. اجرای طرح بورسیه­ و حضور میهمانان منتخب نمایشگاه به‌منظور تقویت حضور نویسندگان، ناشران و شخصیت‌های ممتاز فرهنگی در نمایشگاه؛

5-1. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای حضور میهمانان فرهنگی اعم از سفیران، رایزنان فرهنگی و مقامات سیاسی کشورهای مختلف، رؤسای نمایشگاه‌های بین‌المللی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های فعال صنعت نشر بر اساس توافقات دوجانبه و یا زمینة فعالیت همکاری مشترک فرهنگی در نمایشگاه کتاب تهران و انجام دیدار با رئیس نمایشگاه و سایر مقامات فرهنگی.

2. سالن کشورها و سازمانهاي بينالمللي

1-2. سالن کشورها و سازمانهاي بينالمللي، بهمنظور بسط و توسعة مبادلات فرهنگي بين جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها در حوزة مکتوب، تقويت ديپلماسي فرهنگي مبتني بر نشر و معرفي آخرين دستاوردهاي ساير کشورها در صنعت نشر با حضور ميهمانان خارجي برپا ميشود.

2-2. شرکتکنندگان در سالن کشورها و سازمانهاي بينالمللي عبارتاند از:

 • نمايشگاههاي بينالمللي کتاب یا تشکل‌های نشر سایر کشورها (بهويژه نمايشگاههايي که جمهوري اسلامي ايران در آن شرکت می‌کند و داراي تفاهمنامة تبادل غرفه رايگان است)؛

 • سفارتخانهها و نمايندگيهاي سياسي، رايزنيهاي فرهنگي و مراکز فرهنگي کشورهاي خارجي، بهمنظور معرفي فرهنگ، محصولات فرهنگي و صنعت نشر کشورهاي متبوع؛

 • سازمانها، انجمنهاي دوستي کشورها و نهادهاي بينالمللي فعال در حوزة کتاب و مبادلات فرهنگي؛

3-2. غرفهداران ملزم به رعايت بازة زماني و مقررات عمومي نمايشگاه و مقررات جاري کشور هستند؛

4-2. مراکز فرهنگي، صرفاً مجاز به عرضة محصولات فرهنگي در چهارچوب مأموريتهاي سازمان متبوع خود هستند؛

5-2. انجام فعاليت اقتصادي نظير برگزاري تور، تبليغ کلاسهاي آموزش زبان و ... ممنوع است؛

6-2. شرکتکنندگان اجازه ندارند کل غرفه و يا بخشي از آن را به اشخاص ديگر واگذار کنند؛

7-2. در صورت برگزاري نشست، لازم است موضوع قبلاً به مديريت بخش اطلاع داده شود؛

8-2. رعايت آداب و پروتکلهاي ديپلماتيک ضروري است؛

9-2. نمايش، عرضه و توزيع آثاري که در کشور جمهوري اسلامي ايران ممنوع اعلامشده، در اين بخش مجاز نيست.

10-2. عضوگيري (دریافت اطلاعات بازدیدکنندگان برای فعالیت‌های غیر مرتبط با فعالیت‌های نمایشگاه) و فعاليتهاي مشابه در نمایشگاه مجاز نیست.

11-2. متراژ اختصاصيافته به شرکتکنندگان، با توجه به فضاي موجود تعيين ميشود؛

12-2. حداقل متراژ درخواستي در این بخش، 6 مترمربع و مستلزم ثبت‌نام در سامانة نمایشگاه و پرداخت 150 یورو به ازای هر مترمربع است.

3. ميهمان ويژه

1-3. با توجه به روية حاکم در نمايشگاههاي معتبر و بزرگ بينالمللي کتاب در معرفي يک شهر يا کشور بهعنوان شهر يا ميهمان نمايشگاه که فرصت مغتنمي براي تقويت ديپلماسي فرهنگي و پايهريزي روابط عميق و پايدار فرهنگي با ديگر کشورها به شمار ميرود و اهميت نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران بهعنوان يکي از بزرگترين و پرمخاطبترين نمايشگاههاي قاره آسيا ازيکطرف و لزوم حضور ميهمان ويژه با برنامهريزي و هماهنگي قبلي و نيز امکان حضور هرچه بهتر و مؤثرتر آن کشور در حوزة نشر، تبادل حق رايت و ارتباط بيشتر ميان ناشران، نويسندگان، مترجمان و آژانسهاي ادبي دو کشور و اجراي برنامه‌های فرهنگي عمومي که باعث ايجاد ارتباط ميان ملل ميشود، از طرف ديگر؛ انجام امور مربوط به انتخاب و حضور ميهمان ويژه (شهر يا کشور ميهمان)، به ترتیب زیر خواهد بود.

2-3. اهداف حضور میهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عبارت است از:

 • کمک به صنعت نشر و مؤسسات فرهنگي ايراني براي ارتباط گرفتن با نمايندگان ميهمان ويژه؛

 • افزايش مناسبات و تعاملات فرهنگي و معرفي ادبيات کشور متبوع به ناشران و مترجمان داخل و بالعکس؛

 • جذب مشارکت از برنامههاي حمايتي ميهمان ويژه در راستاي ترجمه آثار؛

 • کمک به افزايش تبادل حق رايت و ارتباط بيشتر ميان ناشران و نويسندگان؛

 • بهرهگيري از برنامههاي فرهنگي در سطح کشور در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر ميان کشورها؛

 • معرفي صنعت نشر کشور ميهمان و بالعکس؛

 • تقويت ارتباطات و افزايش تعاملات در حوزة نمايشگاههاي فرهنگي؛

 • تلاش براي افزايش روابط و مناسبات فرهنگي؛

3-3. در انتخاب ميهمان ويژه، اولويتهای زیر مدنظر قرار می‌گیرد:

 • توجه به اشتراکات فرهنگي، تاريخي، سياسي و اجتماعي؛

 • سابقة روابط فرهنگي، تاريخي و تحولات جالبتوجه فرهنگي ميان دو کشور؛

 • علاقهمندي به توسعه و تبادل فرهنگي با ايران و مواضع مشترک فرهنگي؛

 • جايگاه و موفقيتهاي برجسته در عرصة فرهنگي؛

 • توجه به رتبه و جايگاه نشر کشور ميهمان و همچنين فعاليتهاي نمايشگاهي.

4-3. هر کشوري ميتواند درخواست و اعلام آمادگي خود براي میهمان ویژه شدن را به دبيرخانه دائمي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران ارائه و اعلام نمايد. اين درخواست در شوراي سياستگذاري نمايشگاه کتاب تهران مطرح می‌شود تا در مورد مسائل مختلف آن ازجمله بودجه، حمايت از ترجمه، برنامهريزي، امکانات سختافزاري و... بررسي لازم صورت پذيرد.

5-3. تصميم نهايي در خصوص انتخاب نهایی میهمان ویژه، بر عهدة شوراي سياستگذاري نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران است. فرآيند حضور شهر يا کشور ميهمان پس از اطمينان از دارا بودن شرايط و تصويب شوراي سياستگذاري، طي قراردادي که توسط وزير فرهنگ يا انجمن ناشران کشور مربوط امضا خواهد شد، قطعي محسوب ميشود.

6-3. درخواست کشور و يا شهر ميهمان ويژه، ميتواند از طريق پيشنهادهاي سفارتخانههاي متبوع در ايران، رايزنيهاي فرهنگي مستقر در تهران و همچنين رايزنيهاي فرهنگي ج.ا.ايران در کشور مقصد، به دبيرخانة نمايشگاه مستقر در موسسه نمايشگاههاي فرهنگي و از اين طريق به شوراي سياستگذاري ارجاع شود.

7-3. استعلامهاي لازم براي بررسي درخواستهاي ارائهشده از وزارتخانههاي مرتبط بر اساس ضوابط مربوط ضروري است و نهادهای ذی‌ربط موظف به همکاری و ارائة پاسخ در زمان مقتضی هستند.

8-3. کشور و يا شهر ميهمان ويژه بايد تا يک سال قبل از شروع نمايشگاه، آمادگي و برنامههاي خود را ارائه نمايند.

9-3. تسهيلات نمايشگاه براي ميهمان ويژه به ترتیب زیر است:

 • اختصاص فضاي نمايشگاهي تا 400 مترمربع به کشور ميهمان ويژه (با امکان تهاتر غرفه)؛

 • اختصاص فضاي نمايشگاهي به متراژ 100 مترمربع به شهر ميهمان ويژه (با امکان تهاتر غرفه)؛

 • برنامهريزي براي ديدار مسئولان ميهمان ويژه با مسئولان نمايشگاه کتاب تهران و ساير نهادهاي مرتبط؛

 • حضور کارشناسان نمايشگاه کتاب تهران براي برنامهريزي و حضور مؤثر بهعنوان مشاور در کنار ميهمان ويژه؛

 • هماهنگي با مراکز و مؤسسات خارج از نمايشگاه براي برنامههاي جنبي؛

 • در اختيار گذاشتن حداقل 2 مترجم بهصورت تماموقت؛

 • تخصیص بستة ویژة تبلیغات محیطی به پیشنهاد مدیر بخش امور بین‌الملل و تصویب کمیسیون تبلیغات و بازرگانی؛

 • همکاري و هماهنگي براي اسکان و ايابوذهاب گروه اعزامي (پرداخت هزينة هتل و رفتوآمد، بهصورت تهاتر امکانپذير است)؛

 • معرفي و هماهنگي برگزاري تور فرهنگي، بازديد از شهرها و اماکن فرهنگي تهران و ديگر شهرهاي ايران؛

 • ارائة مشاوره در انتخاب شرکت اجراکننده آرايه (دکور)؛

 • در نظر گرفتن فرصت مناسب سخنراني در مراسم افتتاحيه/اختتاميه براي بالاترين مقام مسئول شرکتکننده؛

 • فراهم ساختن فضاي مناسب براي برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، ارائة سخنراني، نشست و برنامههاي مصوب فرهنگي در محل نمايشگاه؛

 • معرفي اساتيد و برجستگان علمي ايراني براي مشارکت در برنامههاي علمي و نشستهاي داخل و خارج از نمايشگاه؛

 • پيشبيني نشستهاي علمي مقدماتي براي شناساندن بهتر ميهمان قبل از نمايشگاه؛

تبصره: هزینه دریافت غرفه در این بخش مازاد بر 400 مترمربع، 150 یورو به ازای هر مترمربع است.

10-3. وظايف و برنامههاي ميهمان ويژه عبارت است از:

 • نمايش و عرضه کتابهاي کشور ميهمان ويژه در حوزههاي مختلفي چون ادبيات، فرهنگ، گردشگري، تاريخ، آموزش زبان، کودک و نوجوان و...؛

 • برگزاري نشستهاي تخصصي در محل نمايشگاه توسط نويسندگان و ناشران کشور ميهمان ويژه؛

 • برنامهريزي براي ديدار ناشران و نويسندگان ميهمان ويژه با ناشران و نويسندگان داخلي در محل غرفه؛

 • هماهنگي براي حضور يکي از مقامات عاليرتبه آن کشور در زمان افتتاحيه يا اختتاميه نمايشگاه؛

 • ارائه و پخش بروشور، کاتالوگ و پوستر به بازديدکنندگان باهدف معرفي نمايشگاههاي کتاب، ادبيات، تاريخ و گردشگري کشور موردنظر؛

 • ارائة بروشور معرفي ناشران برتر کشور ميهمان ويژه و همچنين فرصتهاي آموزش زبان در کشور ميهمان؛

 • نمايش فيلم و عکس در محل غرفه براي آشنايي بازديدکنندگان با مشاهير، تاريخ، سينما، جاذبههاي گردشگري و ادبيات آن کشور؛

 • اجراي برنامههاي اختصاصي براي کودکان بهصورت کارگاه آموزشي و مسابقه؛

 • اجراي موسيقي سنتي و محلي کشور يا شهر ميهمان در محل نمايشگاه.

11-3. تقسیم‌بندی بخش میهمان ویژه مشتمل بر موارد زیر است:

 • کشور ميهمان ويژه نمايشگاه کتاب؛

 • کشور ميهمان سال بعد و يا سالهاي گذشته؛

 • پايتخت (شهر) ميهمان نمايشگاه کتاب؛

 • شهر ميهمان سال بعد و يا سالهاي گذشته.

12-3. انجام امور گمرکی و ترخیص کتب، مدارک موردنیاز و هزینه‌های مربوط در بخش امور بین‌الملل، به ترتیب مقرر در ضوابط ناشران خارجی خواهد بود.

4. بازار جهاني کتاب

1-4. براي شناساندن و نمایش بهتر ظرفيتها و قابليتهاي صنعت نشر جمهوري اسلامي ايران به فعالان خارجي، زمینه‌سازی مقدمات برقراري رابطة حرفهاي ميان ناشران ايراني و خارجي، بررسي مشکلات نشر بينالملل و ارائة راهکارها در این خصوص و همچنين گسترش مراودات فرهنگي در عرصة بينالملل، «بازار جهاني کتاب» برپا می‌شود، بهگونهاي که زمينة نشر بينالمللي آثار ايراني و نشر داخلي و حضور بهتر ناشران ايراني در نمايشگاههاي جهاني کتاب و نشستهاي بينالمللي را فراهم کند.

2-4. شرکتکنندگان در اين بخش برای نمايش و معرفي دستاوردهاي خود عبارتاند از:

 • ناشران و آژانسهاي ادبي ايراني که حق نشر (رايت) کتاب/کتابهاي خود به ساير زبانها را به ناشران ديگر واگذار کردهاند؛

 • ناشران و آژانسهاي ادبي ايراني که درصدد فروش حق نشر (رايت) کتاب/کتابهاي خود به ناشران ساير کشورها هستند؛

 • ناشران و آژانسهاي ادبي غیر ایرانی که درصدد فروش حق نشر (رايت) کتاب/کتابهاي خود به ناشران ايراني هستند؛

 • آژانسهاي ادبي غیر ایرانی که در حوزة عرضه آثار ايران در نشر بينالملل فعاليت دارند.

 • ناشران غیر ایرانی که کتابهايي از ناشران ايراني و به زبان فارسي را به ساير زبانها ترجمه و منتشر کردهاند؛

 • مراکز فرهنگي، نهادها و سازمانهاي داخلي مرتبط با حوزة بينالملل که محصولات فرهنگي براي عرضه در اين پاويون توليد کرده باشند؛

 • سفارتخانهها، مؤسسات، مراکز فرهنگي، سازمانها و نهادهاي بينالمللي و خارجي که محصولات فرهنگي براي عرضه در اين پاويون توليد کرده باشند؛

 • طرحهاي حمايت از ترجمه و نشر آثار ايراني به زبانهاي خارجي؛

 • نويسندگان، مترجمان و تصويرگران و همچنين ساير متخصصان حوزة نشر که محصولات فرهنگي براي عرضه در اين پاويون توليد کرده باشند؛

3-4. لازم است براي حضور و نمايش کتاب در اين بخش، ضوابط زير موردتوجه ناشران داخلي قرار گيرد:

1-3-4. درصورتيکه علامت ويژة کپيرايت در شناسنامه کتاب درج نشده باشد، ارائة قرارداد با ناشر خارجي الزامي است؛

2-3-4. کتابهاي ناشران داخلي بايد داراي مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و به شکل قانوني در ايران منتشر شده باشد؛

3-3-4. ناشراني که به دنبال عرضة کتابهاي خود در حوزة بينالملل هستند، می‌توانند صرفاً به معرفي کتابهاي تأليفي منتشرشده خود بپردازند. اولويت با کتابهايي با محتواي اصالت ايراني، دو يا چندزبانه و همچنين برگزيدگان جشنوارههاي ملي و يا بينالمللي است.

4-3-4. ازلحاظ زمان چاپ، اولويت با کتبي است که آخرين ويرايش و يا تجديد چاپ آن، مربوط به پنج سال اخير باشد؛

5-3-4. فروش هرگونه کتاب يا محصول در اين بخش، ممنوع است؛

6-3-4. متقاضيان موظفاند فهرست کتب و منشورات ارائهشده در اين بخش را طي مهلت مقرر، در اختيار دبيرخانة بازار جهاني کتاب قرار دهند؛

4-4. مهم‌ترین فعالیت‌های قابل انجام در بازار جهانی کتاب، عبارت است از:

 • معرفی طرح‌های حمایت از ترجمه و نشر آثار ایرانی و اختصاص فضا برای ارائة خدمات به متقاضیان؛

 • اختصاص میزهای مذاکره در فضای رایت‌سنتر نمایشگاه برای مذاکره بین ناشران و فروش کپی‌رایت؛

 • ایجاد فضایی برای نمایش کتب دارای کپی‌رایت و با قابلی فروش کپی‌رایت در عرصه‌های جهانی؛

 • برگزاری رونمایی و بزرگداشت نویسندگان و مترجمان؛

 • ایجاد رایت‌سنتر برای برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌ها با محوریت کپی‌رایت و دنیای مجازی، حقوق مؤلف و نمایشگاه‌های کتاب، تصویرگران و قراردادهای خارجی، چاپ مشترک در قالب کپی‌رایت، بازاریابی آثار با داشتن حق کپی‌رایت، طرح‌های حمایتی کپی‌رایت، ارتباط با نویسندگان و فروش رایت آن‌ها؛

 • برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نقش تشکل‌ها، مؤسسه نمایشگاه‌ها، انجمن ناشران، نویسندگان، مترجمان و وزارت ارشاد و چالش‌های پیش‌رو.

 5-4. متقاضيان حضور در اين بخش اعم از سفارتخانهها، ناشران و ...، ضمن انتخاب کتابهاي مناسب و قابلعرضه در بخش بازار جهاني کتاب، مسئوليت معرفي و مذاکره براي ارائة آثار خود در غرفه را بر عهدهدارند و موظفاند يک نفر را بهعنوان مسئول برای حضور ثابت در غرفه به دبيرخانه معرفي نمايند.

6-4. در صورت درخواست برگزاري کارگاههاي مختلف مرتبط با نشر بينالملل، اين امر در تالار گفتوگوي اين بخش امکانپذير است و لازم است متقاضيان مراتب را براي هماهنگي به مسئولان اطلاع دهند.

7-4. ثبتنام براي حضور در بخش بازار جهاني کتاب، صرفاً از طريق پايگاه اينترنتي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران (http://www.tibf.ir) و دبيرخانة آن صورت ميپذيرد.

8-4. حداقل متراژ درخواستي در این بخش، شش مترمربع و مستلزم ثبت‌نام در سامانة نمایشگاه و پرداخت 30 یورو به ازای هر مترمربع برای متقاضیان خارجی و 750000 ریال برای متقاضیان ایرانی است.

تبصره: به ناشران متقاضي در صورت انتشار ده عنوان کتاب به زبانهاي غيرفارسي و يا فروش بیست عنوان «حق نشر» به ديگر کشورها، چهار مترمربع و همچنين به هر يک از آژانسهاي ادبي، شش مترمربع به صورت رايگان در بازار جهاني کتاب تخصيص خواهد يافت.

9-4. متقاضيان موظفاند فهرست آثار مدنظر برای ارائه همراه با يک نسخه از کتاب را در اختيار دبيرخانة بازار جهاني کتاب قرار دهند. عدم ارائة نسخة فيزيکي کتب و يا ارسال کتابها بدون ثبتنام آنلاين، بهمنزلة عدم ثبت‌نام تلقي ميشود.

5. بورسية نمايشگاه

1-5. به‌منظور کمک به ارتقا و تقويت بُعد نمايشگاهي و علمي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران از طريق حضور ميهمانان ويژه و چهرههاي مطرح بينالمللي در حوزة نشر و کتاب در نمايشگاه، تبادل رايت و کمک به حضور نشر ايران در بازارهاي بينالمللي و تعميق روابط ناشران داخلي با فعالان نشر جهان و هدفمندسازي و ساماندهي ميهمانان دعوتشده به نمايشگاه کتاب تهران، طرح بورسیة نمایشگاه اجرا می‌شود.

2-5. مشمولان بورسيه تا سقف ده نفر از ميان افراد زير انتخاب خواهند شد:

1-2-5. فعالان حوزة صنعت نشر، کپيرايت، آژانسهاي ادبي، ناشران و مديران آژانسهاي ادبي معتبر کشورهاي ديگر که آثار ايراني را به ساير زبانها چاپ و منتشر کرده باشند؛

2-2-5. نویسندگان، مترجمان، ویراستارها و کارشناسان ناشران معتبر خارجي که به زبان فارسي مسلط بوده و کتاب ايراني را ترجمه و منتشر کرده باشند (گسترة زبان منتشره، مبناي اولويت پذيرش است)؛

3-2-5. ناشراني که حداقل پنج عنوان کتاب منتشر کرده باشند (انتشار آثار دورهاي و يا ارزشمند، از اين قاعدة کمّي مستثنا است).

تبصره 1: افرادي که از کشورهايي با ضريب نفوذ فرهنگي و جمعيتي بالا پيشنهاد ميشوند، در اولويت خواهند بود.

تبصره 2: شرط سنّي براي بورسيه شدن وجود ندارد؛ ولي افراد جوانتر که استعداد کافي براي ادامة فعاليت و همکاري دارند، داراي اولويت خواهند بود.

3-5. افراد موردنظر به يکي از طرق زير انتخاب ميشوند:

الف. شناسايي واجدان شرايط از طريق انتشار فراخوان عمومي؛

ب. شناسايي واجدين شرايط در نمايشگاههاي بينالمللي کتاب که موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در آن نمايشگاهها حضور پيدا ميکند؛

ج. معرفي از طريق رايزنيهاي فرهنگي ج.ا.ايران در کشورهاي متبوع؛

د. معرفي از طريق تشکلهاي صنفي نشر يا مؤلفان و ناشران ايراني که آثارشان در خارج از کشور منتشرشده است؛

تبصره: اخذ استعلامهاي موردنياز از نهادهای نظارتی مربوط، ضروری است.

4-5. پيشنهادهاي واصله در کارگروهي متشکل از رئيس نمايشگاه يا نمايندة تامالاختيار ايشان، مديرعامل يا نمايندة تام‌الاختيار موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، مدير بخش امور بينالملل نمايشگاه و دو نمايندة صاحبنظر از تشکلهاي نشر مطرح و بررسي ميشود.

تبصره 1: کارگروه يادشده ظرف دو هفته ضمن بررسي و سنجش اعتبار و شأن فرهنگي و صنفي افراد پيشنهادي، نسبت به تعيين اسامي نهايي ميهمانان (تعيين اولويتهاي حمايت) و نيز تعيين ميزان و نوع حمايت و ابلاغ مراتب به مدیر بخش امور بین‌الملل در قالب فرمهاي امضاشده بهمنظور تمهيد مقدمات لازم براي حضور ميهمانان منتخب اقدام مينمايد.

تبصره 2: بخش امور بينالملل نمايشگاه ميتواند نسبت به اخذ مشورت از مراکزي نظير بنياد شعر و ادبيات داستاني، اتحادية ناشران و کتابفروشان، انجمنهاي فرهنگي نشر و... اقدام نمايد.

تبصره 3: جلسات کارگروه به رياست معاون امور فرهنگي يا قائممقام رئيس نمايشگاه برگزار ميشود و در صورت ضرورت بنا بر درخواست مدير بخش بينالملل، نشست فوقالعاده تشکيل خواهد شد.

تبصره 4: جلسات کارگروه با حضور دوسوم اعضا رسميت مييابد و تصميمگيري با رأي اکثريت (نصف بهعلاوه يک) معتبر است.

5-5. بخش امور بينالملل نمايشگاه موظف است تا پايان آذرماه هرسال، نسبت به گردآوري و تنظيم فهرست و سوابق افراد معرفيشده و واجد شرايط (گردآوري مستندات کامل) و تشکيل کارگروه انتخاب اقدام نمايد.

6-5. برنامههاي ميهماناني که بورسية نمايشگاه به آنان تعلق ميگيرد، شامل قرار ملاقات (ديدار با ناشران، آژانسهاي ادبي و تشکلهاي نشر و اهل‌قلم)، حضور و سخنراني يا ارائة مقاله در نشستهاي علمي، توسط مدیر بخش امور بین‌الملل هماهنگ ميشود.

تبصره 1: مدتزمان برنامههاي ميهمانان در زمان حضور نمايشگاه، نبايد کمتر از دوسوم زمان حضور آنان باشد.

تبصره 2: برنامههاي جنبي ميهمانان در خارج از نمايشگاه با هماهنگي مديريت بخش امور بین‌الملل، قابل انجام است.

7-5. کمکهزينة مربوط به اين بخش، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب بودجة بخش امور بينالملل نمايشگاه (مستقر در موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران) پرداخت ميشود.

تبصره 1: کمکهزينه، شامل پرداخت بليت رفتوبرگشت و هتل محل اقامت در ايام نمايشگاه کتاب تهران است.

تبصره 2: چگونگي تشخيص اين مراحل با مشورت ميهمانان و با هماهنگي دبيرخانه انجام ميشود.

تبصره 3: در صورت درخواست پرداخت هزينة نقدي از سوي ميهمانان خاص، اين موضوع با تأييد کارگروه انتخاب ميهمانان قابلبررسي و اقدام خواهد بود.

8-5. بهمنظور حُسن اجراي اين طرح، امور مربوط از طريق موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران بهعنوان متولي اجراي بخش امور بین‌الملل و بازار جهاني کتاب و ميهمان ويژه، به شرح زیر پيگيري و اجرا خواهد شد.

الف. کارشناسي و شناسايي مستمر افراد واجد شرايط در تعامل با مسئولين برگزارکنندة نمايشگاههاي خارجي و تشکل‌ها، ناشران و مؤلفان؛

ب. انجام فعاليتهاي ترويجي و اطلاعرساني از فعاليتهاي موضوع طرح و نيز ثبت تقاضاهاي واصله؛

ج. آمادهسازي و تکميل مستندات و مدارک لازم براي طرح در کارگروه انتخاب؛

د. مکاتبات و مراودات اداري مرتبط؛

ه. تهيه فرمها و کاربرگهاي اجرايي؛

د. تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم به مسئولين مافوق.

تبصره 1: بخش امور بین‌الملل موظف به پيگيري و انجام هماهنگيهاي لازم بهمنظور حداکثر بهرهگيري از ظرفيت ميهمانان منتخب است.

تبصره 2: بخش امور بین‌الملل، موظف است ظرف دو هفته از پايان نمايشگاه، نسبت به ارائة گزارش تفصيلي، مستند و مصوّر حضور ميهمانان در نمايشگاه اقدام نمايد.

9-5. افراد منتخب و مدعو، صرفاً براي همان سالي که پذيرفته شدهاند حق استفاده از تسهيلات طرح را دارا هستند و اين امتياز قابلانتقال به سنوات بعدي نمايشگاه نخواهد بود.

10-5. هر فرد صرفاً براي يک نوبت ميتواند از تسهيلات اين طرح بهرهمند شود.