هزینه های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شد

1397/6/8 01:34

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران هزینه های برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در بخش های مختلف منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بر اساس جدول منتشر شده هزینه های هر بخش به صورت مجزا و در مقایسه با نمایشگاه سال قبل منتشر شده است. برای در یافت جدول هزینه های برگزار شده  کلیک کنید